ZDOLNOŚCI DOSKONALENIA WYROBU

ZDOLNOŚCI DOSKONALENIA WYROBU

Scania w Szwecji i Johnson Controls Automotive w Stanach Zjednoczonych przeszli na filozofię integracji z klientem projektując najlepsze produkty według wyma­gań wybranych firm i klientów.

Istniejąc już 90 lat, Scania dorobiła się reputacji pro­ducenta solidnych, bezpiecznych, oszczędnych i przyjaz­nych środowisku ciężarówek. Stojąc w obliczu coraz większej konkurencji ze strony Volvo i Mercedesa, Sca­nia wykorzystała swoją reputację przechodząc na pro­dukcję samochodów wykonywanych według wymagań klientów. Czego można pragnąć więcej niż wysokiej kla­sy samochodu ciężarowego? A co powiesz na wysokiej ja­kości samochód ciężarowy wykonany dokładnie według twoich potrzeb? W doświadczalnych zakładach firma wprowadziła najbardziej elastyczne i oszczędne metody produkcji. Klienci kupują Scanie, ponieważ są to samo­chody dobre, ale są szczególnie zadowoleni z tego, że firma daje im to, czego im potrzeba do jak najefektywniejszego wykonywania swojej pracy.

Johnson Controls Automotive produkuje ponad jed­ną trzecią siedzeń samochodowych montowanych w ame­rykańskich samochodach, produkuje akumulatory dla Sears i innych detalistów oraz jest liderem w wielu dzie­dzinach branży samochodowej. Firma ta przeszła na in­tegrację z klientem idąc do zakładów klientów i pomagając im unowocześnić procesy, w których wyko­rzystywali jej produkty.