WSPÓLNY GRUNT

WSPÓLNY GRUNT

Każda firma zaczyna od swoich silnych stron i poru­sza się w kierunku najbardziej odpowiednim do swojej konkretnej sytuacji. Bez względu na początek, wszystkie firmy, z jakimi się zetknąłem, mają dwie cechy wspól­ne: poczucie konieczności integracji z klientem oraz bu­dującą atmosferę pracy zespołowej. Nie można nie doceniać znaczenia tych dwóch czynników. Potraktujmy je jako systemy nawadniające, które sprawiają, że moż­na stworzyć warunki sprzyjające integracji. Próba integ­racji bez nich to jakby próba oddychania w próżni.

Poczucie konieczności sprawia, że ludzie uczą się szybciej i starają się znaleźć nowatorskie rozwiązania. Konieczność nie ma nic wspólnego z pośpiechem. Jest to jak gdyby połączenie determinacji natychmiastowego i szybkiego pójścia naprzód z profesjonalizmem i uwagą. Postawa wyczekiwania i przyglądania się na pewno nie wyniesie cię w przyszłość na grzbiecie fali. Jeśli warto o coś walczyć, warto walczyć o to z gorliwością i zapałem.

Liderzy mogą i muszą prowadzić, lecz pracownicy każ­dego szczebla muszą uczestniczyć w tym przejściu. Atmosfera pracy zespołowej, poczucie wspólnego celu, muszą przyświecać wysiłkom zmierzania ku integracji. Zespoły współpracujące ze sobą wnoszą więcej energii, więcej pomysłów i więcej entuzjazmu niż jakakolwiek po­jedyncza osoba.

To studium integracji z klientem rozpocząłem od pro­pozycji, abyś wyobraził sobie kilka różnych firm i pra­wie niewyobrażalny stopień integracji z klientem, jaki osiągnęły.  Pomyśl, w którym miejscu się obecnie znajdujesz. Pomyśl o swojej pozycji na rynku i perspektywach na przyszłość. Jakie są twoje aspiracje, nadzieje, marzenia?

A teraz wyobraź sobie firmę dość odważną i patrzą­cą w przyszłość, aby zaakceptować wyzwanie przeprowa­dzenia najważniejszych zmian, jakie teraźniejszość może zaoferować przyszłości. Wyobraź sobie firmę zatrudnia­jącą energicznych pracowników, wspólnie sięgających i chwytających jasną obietnicę jutra. Wyobraź sobie to, co niewyobrażalne — dla twojej firmy, twoich pracowni­ków, dla ciebie.

A potem otwórz oczy i zabierz się do pracy.