WYKORZYSTAJ SWOJE POWIĄZANIA

WYKORZYSTAJ SWOJE POWIĄZANIA

Gdy P&G odkrył, w jaki sposób rozreklamować osiągnię­cia Wal-Martu, doszedł do wniosku, że inni klienci rów­nież mogliby skorzystać na podobnej reformie. Następnymi klientem był Toys’R’Us, który wyraził nieco inną potrzebę — zaopatrywania w nasze Pampersy nie hurtowni, lecz sklepów. P&G „sklientyzował” swoje roz­wiązanie i dostosował się do sytuacji oraz nawiązał blis­ką współpracę z wieloma innymi poważnymi klientami.

Wal-Mart również nauczył się czegoś ze współpracy z P&G i naśladuje go w kontaktach z wybranymi dostaw­cami. Kilka lat temu zaprosił 500 dostawców do biur w Bentonville w stanie Arkansas, aby pouczyć ich na te­mat „szerszego partnerstwa”.

To, co w latach osiemdziesiątych było uważane za „niezwykłe zapotrzebowanie na logistyczny punkt widze­nia”, w połowie lat 90-tych stało się standardowym spo­sobem prowadzenia interesu, zarówno dla Wal-Martu, jak i dla P&G.

Nadaje to nowe znaczenie pojęciu „być powiązanym”.