UATRAKCYJNIJ SWÓJ PRODUKT

UATRAKCYJNIJ SWÓJ PRODUKT

Tworzenie indywidualnych rozwiązań może otworzyć przed firmą zupełnie nową drogę.

Pitney Bowes opanował rynek opłat pocztowych od chwili jego powstania w roku 1920. W dziedzinie tej op­rócz niego jedynie kilka firm — m.in. Jell-O, Kleenex i Co- ca-Cola — było świadkami tego, jak ich nazwy weszły na stałe do słownika. Pitney Bowes należy do tego nielicz­nego grona. Mimo to, firma pozostała otwarta na nowo­czesne wynalazki techniczne i telekomunikacyjne. W dobie panowania poczty elektronicznej, faxów i video- konferencji, opłaty pocztowe wydają się być niemal prze­żytkiem. Aby ożywić firmę, Pitney Bowes zdecydował się na jedyne w swoim rodzaju dopasowanie.

W dzisiejszej dobie dziesiątki firm — m.in. Sharp, Ca­non, Ricoh, Panasonic i Xerox — walczą o najlepszą po­zycję na rynku faxów. Pitney Bowes, który powrócił na rynek kilka lat temu, stoi samotnie na przeciwległym końcu, trzymając jednak w garści około 45% dużych kor­poracji. A przecież Pitney Bowes nie produkuje faxów. Przerabia tylko urządzenia innych firm tak, aby mogły wykonywać specjalistyczne zadania. Łączenie tak zaa­wansowanych technologii, jak przetwarzanie dźwięku i praca w sieci komputerowej, daje produkt, który przy­pomina fax tylko z nazwy.

Jednym z najważniejszych klientów Pitneya Bowesa jest Santa Fe Railway. Kiedyś zwróciła się do Bowesa z prośbą o pomoc. W jaki sposób Santa Fe mogła spros­tać rosnącym wymaganiom rynku i pozostać konkuren­cyjna? Jak znaleźć czas, aby ustawicznie informować klientów o ich przesyłkach?

Pitney Bowes rozwiązał ten problem za pomocą wielo­zadaniowego urządzenia faxowego, które może pomieścić 1200 stron informacji i zapamiętać 1000 numerów telefo­nicznych. Odpowiedni program komputerowy przekazuje dane z centrum w Topeka w stanie Kansas. Komputer zos­tał tak zaprogramowany, aby w razie nieprzewidzianych okoliczności zawiadamiał klientów o zmianach. System działający w Santa Fe punktualnie informuje o przesył­kach, łącznie z przekazywaniem informacji w momencie przybycia przesyłki. W efekcie system, popełniając mniej pomyłek, spełnia rolę armii telefonistek.