STWÓRZ IDEALNIE DOPASOWANE ROZWIĄZANIE

STWÓRZ IDEALNIE DOPASOWANE ROZWIĄZANIE

Dopasowane do potrzeb klientów rozwiązania zaczy­nają dominować na rynku. Coraz więcej ludzi zwraca się do Sumitomo, aby wybudował im domy w Japonii. Do­chody High Point wciąż zwielokrotniają się. Programy Baxtera przynoszą oszczędności coraz liczniejszym szpi­talom, dużym i małym. W jaki sposób? W przeciwieńst­wie do konkurencji, tworzą oni i dopasowują swe towary i usługi do potrzeb poszczególnych klientów. Inne fir­my, zamiast dopasowywać rozwiązania, zajmują się czymś zupełnie przeciwnym. Oferują schematy, a nie od­powiednie rozwiązania. Rozciągają albo przycinają potrze­by klientów tak, aby pasowały do gotowych odpowiedzi. Domy Sumitomo, indywidualne projektowanie High Point i przejęcie działu zaopatrzenia MGH przez Baxtera są przykładem obietnicy, jaką niesie ze sobą integracja z klientem: „Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby znaleźć i dostarczyć dokładnie taki produkt lub usługę, jakiej potrzebujesz.”

Mimo podobieństwa w zachowaniu się tych trzech firm, każda z nich ilustruje zupełnie inny rodzaj dopaso­wania. Sumitomo daje klientom dokładnie to, czego potrzebują, w jak najprostszy sposób i jak najmniejszym kosztem, dając im do wyboru niezwykłą różnorodność możliwych rozwiązań. Klienci wybierają dania z karty za­wierającej tysiące potraw.

High Point i jego klienci wspólnie dochodzą do pew­nych rozwiązań. Nie ma mowy o „menu a la carte”. Klien­ci High Point mają do czynienia z szefem kuchni, który analizuje ich zapotrzebowanie żywnościowe i gotuje pot­rawę odpowiednią właśnie dla nich.

Baxter wkracza i przejmuje cały problem. Daje zin­tegrowane rozwiązanie.

Badając każdy z tych modeli należy pamiętać, że ża­den z nich nie jest lepszy od drugiego. Liczy się zna­lezienie takiego rodzaju dopasowania, który leży w zasięgu twoich możliwości i będzie służył potrzebom klientów.