ROZWAŻ SUBKONTRAKT

ROZWAŻ SUBKONTRAKT

Firmy od dawna nawiązywały współpracę w dziedzi­nie księgowości, reklamy, relacji społecznych i prawa. Nowym elementem jest wcześniej rozważana integracja, przyjęcie wzajemnej odpowiedzialności i — co chyba naj­ważniejsze — wzajemny szacunek i zaufanie. To właś­nie nazywam subkontraktem.

 

Subkontraktowy model dopasowania staje się coraz ważniejszym elementem współpracy i nabierze jeszcze większego znaczenia w następnym stuleciu. Nigdy dotąd nie było takiego nacisku na modernizowanie funkcji, roz­szerzanie działalności i pozbywanie się zbytecznego nad­miaru zapasów magazynowych tam, gdzie tylko to możliwe. W panującej dziś atmosferze redukcji załóg i wzrostu oczekiwań, subkontrakt stał się niezbędny dla firm, które chcą skoncentrować się na swoich kluczo­wych zadaniach przy maksymalnej wydajności. Subkontrakt sprawia, że firma staje się mniej podatna na cykle ekonomiczne i załamania. Niewiele szpitali zdawało so­bie sprawę z tego, ile gotówki było zamrożonej w zapa­sach magazynowych, dopóki takie firmy jak Baxter International nie przyszły im z pomocą. Health Dimensions Inc., największy dostawca w zakresie opieki zdro­wotnej w Krzemowej Dolinie, przewiduje, że w ciągu trzech lat zaoszczędzi 4 mln dolarów dzięki Baxterowi i je­go zasadzie dostarczania dokładnie tego, co zamawia le­karz.

Taki proces, który wymaga odpowiedniej wielkości in­westycji, stwarza ogromne możliwości korzyści finanso­wych. Dlatego właśnie panuje coraz większe dążenie do wprowadzenia modelu subkontraktowego w zakresie sys­temów informacyjnych i technologicznych. Dlaczego masz kupować i instalować własne skomplikowane sys­temy komputerowe, jeśli inna firma może rozwiązać two­je problemy z dużo większą wydajnością? Po co tracić czas na opracowywanie nowych ekspertyz? Często łat­wiej poradzić sobie z obcym dostawcą niż z własną za­łogą — szczególnie, gdy niewłaściwe doświadczenie hamuje postęp. Ale kluczem pozostaje integracja. Wszys­tko zależy od przekonania klienta, że prawdziwe rozwią­zania wypływają z filozofii integracji z nim.