Przeraźliwie nowoczesny przedsiębiorca

Przeraźliwie nowoczesny przedsiębiorca

Wiele rzeczy z okresu renesansu może nam się dzisiaj wydawać zadziwiająco obcych: papież finansujący podbo­je rodzonego syna; korona cesarska sprzedawana ©ferują­cym największe sumy (o czym będziemy mieli jeszcze okazję się dowiedzieć); świat pełen diabłów, czarownic i duchów, w którym pod przykrywką krzewienia wiary chrześcijańskiej dokonuje się zabójstw, masowych mordów, a nawet wyrzynania narodów. Równie zadziwiające jest jednak, jak zna­jome wydają nam się metody działania jednego z przedsię­biorstw. Jakub Fugger był wręcz przeraźliwie nowoczesny. Stosował nie tylko działania PR, by odeprzeć ataki swoich przeciwników. Poza tym:

  • jako pierwszy rozpoznał i wykorzystał ekonomiczne zale­ty konsekwentnego podnoszenia produktywności pracy,
  • jako pierwszy wykorzystywał figurantów, by zapewnić sobie monopol,
  • stworzył pierwszy wielonarodowy koncern, który zasłu­giwał na to miano,
  • jako pierwszy zbudował własną infrastrukturę komuni­kacyjną, by osiągać zyski dzięki systematycznej przewa­dze w zakresie informacji,
  • wynalazł sponsoring społeczny.

Człowiek odpowiedzialny za to wszystko był wydarze­niem stulecia. Dlatego według modeli ekonomicznych wszy­scy powinni być tacy jak on…, ponieważ Jakub Fugger aż do pojawienia się Johna D. Rockefellera był jedynym homo economicus świata.