Pierwszy miliarder Ameryki

Pierwszy miliarder Ameryki

Wkomponowuje się w to i bezprecedensowe bogactwo Rockefellera. Gdzieś w trakcie I wojny światowej jako pierwszy Amerykanin musiał przekroczyć granicę miliarda, ponieważ w roku 1913 jego majątek szacowano na 900 mi­lionów dolarów, a roczny przychód na 60 milionów. Lata wojny jednoznacznie korzystnie odbiły się na jego działal­ności, więc jego bogactwo musiało się jeszcze pomnożyć. W chwili śmierci, w roku 1937 jego majątek wynosił w każ­dym razie 1,4 miliarda dolarów. Ale dokładna data, kiedy Rockefeller stał się miliarderem, pozostaje nieustalona.

Michaetowi Klepperowi i Robertowi Gunterowi udało się za to ustalić coś innego. W roku 1996 sporządzili listę najbogatszych Amerykanów wszech czasów, dokonali próby przeliczenia majątków Vanderbilta, Carnegiego, Morgana i oczywiście Rockefellera według dzisiejszych wartości. Jaką wartość miałoby zatem 900 milionów Rockefellera? Jak zawsze w porównaniach po długich okresach istnieją tylko dwie odpowiedzi:

  • Uwzględniając inflację, wyniosłyby ok. 15 miliardów do­larów. Wszystkie wzrosty cen od roku 1913 razem wzię­te dają stopę w wysokości ponad 1500 procent. Zatem jeden ówczesny dolar ma moc nabywczą 15 dzisiejszych dolarów. Z takim rezultatem Rockefeller nie załapywałby się do pierwszej dziesiątki bogaczy w USA, a jego majątek wynosiłby zaledwie jedną trzecią fortuny Billa Gatesa, nie trafiłby zatem nawet na podium.
  • W stosunku do produktu społecznego wartość ta wyno­siłaby 200 miliardów. 900 milionów ówczesnych dola­rów czysto rachunkowo odpowiadało jednej czterdziestej czwartej produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczo­nych. Jedna czterdziesta czwarta dzisiejszego produktu krajowego brutto USA odpowiadałaby zatem 200 miliar­dom dolarów, czyli pięciokrotności tego, czym może się poszczycić Bill Gates. Ta suma wydaje się leżeć w górnej granicy realistycznych szacunków.

Możemy zatem wyjść z założenia, że prawda leży gdzieś pośrodku i że nie sposób powiedzieć z całkowitą pewnością, czy to Bill Gates, czy John Rockefeller jest najbogatszym Ame­rykaninem wszech czasów. W każdym razie Gates ma pewną przewagę: wciąż może coś do tego dodać. A gdyby żył tak dłu­go jak Rockefeller, to miałby czas do 12 września 2053 roku.