Największy prezent wszech czasów

Największy prezent wszech czasów

Jak intratne było złupienie tego regionu, który w dużej mierze odpowiada obszarowi dzisiejszej Francji i zamiesz­kany był przez ok. 3 milionów ludzi (do czasu zdziesiąt­kowania przez armię rzymską)? Podczas gdy w przypadku większości starożytnych bogaczy natrafiamy na problem, że nawet jeśli jakieś dane na ten temat istnieją, to zwykle są bardzo mgliste, fortuna Cezara została bardzo dokład­nie wyliczona w momencie, kiedy ją rozdawał w prezencie. Ponieważ nikt nigdy nie podarował komuś tyle, co Cezar w roku 46 p.n.e., po swoim zwycięstwie nad Pompejuszem, oznaczającym koniec wojny domowej i jednocześnie począ­tek trwającego dwa lata jednowładztwa, przerwanego przez udany zamach na jego życie.

Ulrich Kiinzel w Die Finanzen grofier Manner (Finanse wielkich ludzi) wylicza:

  • 320 000 najuboższych rzymskich obywateli, czyli wszy­scy odbiorcy państwowych dotacji zbożowych, otrzy­mało po 400 sestercji w gotówce, 87 i V3 litra pszenicy i tyleż oliwy. Poza tym Cezar płacił im przez rok czynsz, przeciętnie 1000 sestercji na osobę.
  • Każdy żołnierz z jego liczącej 40 000 osób armii otrzy­mał odprawę w wysokości 20 000 sestercji w gotówce, podoficerowie otrzymali 40 000 sestercji, wyżsi rangą 80 000 sestercji.
  • Do skarbca państwowego Cezar oddał dalsze 600 milio­nów sestercji.
  • Trudną do oszacowania, ale bez wątpienia dziewięciocyfrową sumę sestercji wydano na ugoszczenie i rozrywki spo­łeczeństwa. Podczas uroczystości z okazji swojego triumfu w 46 r. p.n.e. Cezar ugościł lud przy 22 000 stołów i to nie tylko chlebem i oliwą, ale najlepszymi specjałami swo­jej kuchni. Punktem kulminacyjnym owych uroczystości była bitwa morska, w której w samym środku miasta, na specjalnie do tego przygotowanym „morzu”, wyrzynało się wzajemnie 6000 jeńców wojennych i gladiatorów.
  • Dla siebie zachował stosunkowo niewiele. Może 100, maksymalnie 200 milionów sestercji oraz kilka nierucho­mości w Rzymie, między innymi willę, w której gościł Kleopatrę i jej dwór.
  • Podliczmy: wydatki na armię – ok. miliarda sestercji; go­tówka + zapomoga czynszowa dla najuboższych – ok. 400-500 milionów sestercji; prezenty w naturze – trudne do oszacowania z braku wiarygodnych danych na temat cen w czasach Cezara, ale na pewno nie mniej niż 100 milionów, a raczej nawet 200 milionów sestercji. Do tego 600 milionów dla skarbca i 100-500 milionów na »,chleb i igrzyska” podczas obchodów triumfu. Otrzymujemy 2 miliardy sestercji w gotówce. Dodajmy jeszcze dary w naturze i koszty triumfu, a wyjdzie nam 3 miliardy sestercji, z których podarował ponad 90 procent.