MODELUJ SYSTEMY

MODELUJ SYSTEMY

Nowe technologie są nie tylko nowymi odpowiedziami na stare pytania. Stawiają one również nowe pytania, któ­re nigdy wcześniej nie przyszły nam do głowy i nigdy nie sądziliśmy, że będziemy potrzebować na nie odpowiedzi. Technologia biznesu jest wspaniałym tego przykładem. Biznes może rozwijać systemy informacyjne, które zbierają, zapamiętują, odszukują, manipulują i krążą wokół wszystkich zbiorów danych.

Jednym z wyników tak nieprawdopodobnie rozwinię­tych możliwości jest mania dokonywania pomiarów. Dla­tego niechętnie proponowałbym całkowicie nowy program pomiarowy. Jednakże faktem jest, że dyscyplina integra­cji z klientem wymaga systemów pomiarowych różniących się od tych, które wykorzystuje się w dziedzinie dążenia do doskonalenia produkcji.

W firmach charakteryzujących się wysoką jakością dzia­łania pomiary są przede wszystkim skierowane na procesy. Mierzy się czas i koszty wykonania pewnych zadań. W tych sytuacjach można wyśledzić usterki—wskaźniki niewydajności i marnotrawstwa — aby skupić się na tym, co satys­fakcjonuje klienta według wcześniej ustalonych standardów.

Firmy przodujące w produkcji przykładają szczególną wagę do pomiarów, które są zgodne z ich celami. Chcą znać wiel­kość bieżącej puli nowych pomysłów i technologii, ile czasu potrzeba, aby pomysł przybrał formę towaru, na ile da się udoskonalić produkt, ile czasu potrzeba na wprowadzenie na rynek nowego wyrobu, jaki jest poziom akceptacji wśród docelowych klientów, jaka jest opłacalność produkt u itd.