Milet: tchnienie globalizacji w Azji Mniejszej

Milet: tchnienie globalizacji w Azji Mniejszej

To, że pieniądze zostały wynalezione właśnie w tym czasie i w tej części wybrzeża Morza Śródziemnego, zwa­nej Azją Mniejszą, nie jest dziełem przypadku. Handel za­graniczny we wszystkich innych zakątkach ziemi odgrywał raczej poślednią rolę, w przeciwieństwie do tego miejsca. Dlatego to właśnie w tym regionie natkniemy się na pierw­sze czysto handlowe miasto świata: Milet. Tak jak pozostałe greckie miasta kolonialne, Milet powstał na wybrzeżu Mo­rza Śródziemnego, ponieważ Grecy byli marnymi żegla­rzami. Obawiali się otwartego morza i wypływania nocą, byli więc zmuszeni w trakcie swych wypraw handlowych każdego wieczoru przybijać do portu. A podczas dłuższych podróży sensowne okazało się, by każda z tych przystani zaopatrzona była w odpowiednią infrastrukturę, pozwala­jącą uzupełnić prowiant lub usunąć usterki statku. Potoczną nazwą owej infrastruktury stało się „miasto”.

Milet był w VI wieku p.n.e. najznaczniejszą z tych kolo­nii i przerósł nawet swoją ojczyznę. W Milecie kończyło się wiele tras karawan i stąd towary z głębi kontynentu azja­tyckiego trafiały w różne miejsca basenu Morza Śródziem­nego poprzez przedstawicielstwa handlowe w pozostałych miastach kolonialnych. Karawany załadowywały w Milecie towary krajów śródziemnomorskich na swoje juczne zwie­rzęta, by w drodze powrotnej zaopatrywać całą Azję. Dzięki armatorom i kupcom z Miletu w świecie po raz pierwszy powiał wiatr globalizacji, jednak nazwiska lub choćby dane o majątkach zamożnych kupców nie przetrwały do naszych czasów – samo bogactwo nie wystarczało wówczas, by zdo­być sławę. Dzisiaj znane jest powszechnie jedynie imię niezwiązanego z handlem obywatela miasta: Talesa, filozofa przyrody, któremu zawdzięczamy odkrycie, że każdy kąt wpisany w półokrąg jest kątem prostym.