KSZTAŁTUJ SWOJĄ KULTURĘ

KSZTAŁTUJ SWOJĄ KULTURĘ

Za każdą relacją bliskości, przynajmniej po strome dostawcy, stoi bardzo wspomagająca tę relację kultura przedsiębiorstwa. Zauważyłem, że kultura firmy bliskiej klientowi — z jej charakterystycznymi zachowaniami, przekonaniami i mentalnością —jest najważniejszym atutem w pomyślnym wprowadzeniu bliskości z klien­tem. Widziałem firmy bliskie klientowi, które odniosły sukces, prowadzące interesy na poziomie ubiegłego wieku, dysponujące przestarzałymi technologiami, nie­właściwymi metrykami i rozchwianymi modelami ekono­micznymi, ale nigdy nie widziałem firmy bliskiej klientowi, która charakteryzowałaby się płytką albo tru­dną do dostrzeżenia kulturą. Właściwie silna kultura mo­że zrekompensować praktycznie każdą słabość i brak.

Po czym poznać silną kulturę? Łatwo ją dostrzec. Po pierwsze, firma ma godne zapamiętania credo — przeko­nanie, które przenika firmę. Po drugie, credo to jest obe­cne w trzech najważniejszych obszarach działania każdego człowieka: kształtowaniu opinii, współpracy i uczeniu się.