KSZTAŁTUJ SPOSOBY UŻYTKOWANIA TOWARU PRZEZ KLIENTA: DRUGI MODEL SZKOLENIA

KSZTAŁTUJ SPOSOBY UŻYTKOWANIA TOWARU PRZEZ KLIENTA: DRUGI MODEL SZKOLENIA

Widzieliśmy jak Levi Strauss wykorzystał dopasowa­nie High Point Chemical, by wyprodukować stone-washed jeans. Teraz na detalistach spoczywała odpowiedzialność za promocję i sprzedaż nowych jeansów. Choćby towar był niebywale atrakcyjny, nie uda się go sprzedać, jeśli niedoświadczony lub źle zorganizowany sprzedawca wciśnie go pod półkę, lub jeśli niekompetentnie zamówi nie­właściwe ilości poszukiwanych fasonów i rozmiarów. Jeśli detalista nie dotrze do klientów, z pewnością poniesie po­rażkę, a w konsekwencji odczuje to także producent.

Aby rozwiązać ten problem, Levi założył sieć kompu­terową — LeviLink. Łączy ona zakłady produkcyjne z pun­ktami sprzedaży. System ten służy koordynacji produkcji z zamówieniami. Towar w porę znajduje się na półkach. LeviLink pomaga sprzedawcom właściwie wyeksponować towar, podpowiada kiedy zorganizować wyprzedaż i prze­cenę.

Pomagając detalistom, Levi Strauss stosuje drugą me­todę szkolenia. Levi jest reformatorem detalistów, jest sa­mą „definicją” tego modelu. Chwileczkę! Czy to znaczy, że powiedzenie, iż klient ma zawsze rację jest już nieak­tualne? Jasne. Klient nie zawsze ma rację. Czasem spo­soby użytkowania towaru przez klienta są nieadekwatne do potrzeb, przestarzałe i nieproduktywne. I pamiętaj o tym, że gdy nie zaspokojone są potrzeby użytkowni­ka, odczuwają to wszyscy, od producenta do dystrybu­tora.

Wykorzystanie wyrobu jest w pewnym stopniu zaw­sze funkcją ludzkiego zachowania w szerszym kontekś­cie. Dlatego, aby sprostać zadaniom szkolenia — jak najlepiej wykorzystać produkty lub usługi — sposób kie­rowania musi wykraczać poza wąski zakres wykorzysta­nia produktu i wprowadzać nowe sposoby myślenia, planowania i organizacji. Posiadając bogatą bazę danych i zaawansowane systemy analiz, Levi daje szerokim kręgom detalistów nowe możliwości udoskonalenia sprze­daży.