moje wielkie greckie wesele cda

„Teraz poczta będzie musiała zapłacić”

„Teraz poczta będzie musiała zapłacić"

To, że Siemens nie zatrzymał się na etapie firmy kablo­wej, lecz przekształcił się w koncern elektryczny, firma za­wdzięcza w pierwszym rzędzie odkryciu, którego w 1866 roku dokonał Werner Siemens: efektowi dynamoelektrycznemu, bezpośredniemu przekształcaniu energii mechanicz­nej w elektryczną. Szef firmy całkiem