isnet katowice zwroty

WYBIERZ PARTNERÓW

WYBIERZ PARTNERÓW

Sprzedawcy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem często mówią, że menadżer firmy nie rozpoznałby klien­ta, nawet gdyby wpadł na niego. I najczęściej jest to praw­da: większość menadżerów jest tak zajęta rutynowymi zajęciami biurowymi, że nigdy nie dowiadują się, kto ku­puje ich produkt, dlaczego