celina webcel

Bez łapówek nie ma rurociągów

Bez łapówek nie ma rurociągów

Samo wydobycie ropy, najbardziej awanturniczy i spekulatywny element branży (więcej na ten temat w następnym rozdziale), zupełnie nie zajmowało tego przedsiębiorcy. Im­perium Rockefellera zaczynało się tam, gdzie ropa, już wy­tryskała z ziemi. Odkupywał od wildcatters, dzikich poszu­kiwaczy ropy ich znaleziska,