John D. Rockefeller

John D. Rockefeller

Biorąc pod uwagę początki jego kariery, John D. Rocke­feller (1839-1937) mógł zostać działaczem związkowym, ponieważ krzycząca niesprawiedliwość kazała mu w 1858, trzecim roku pracy, porzucić obraną karierę pracownika na­jemnego. We wrześniu 1855 roku szesnastoletni wówczas Rockefeller po długim poszukiwaniu posady znalazł swoje pierwsze miejsce pracy. Zaczynał jako uczeń w firmie han­dlowej Hewitt & Tuttle w Cleveland w Ohio. Podczas swo­jej praktyki kupieckiej zarabiał cztery dolary tygodniowo. 15 miesięcy później udał mu się pierwszy skok w karierze. Z ucznia awansował na pomocnika księgowego z dwukrot­nie wyższym zarobkiem: 40 dolarów, tyle otrzymywał mie­sięcznie za prowadzenie ksiąg przedsiębiorstwa. Ale miał to być ostatni awans w jego karierze pracownika najemnego. W księgach firmy odkrył, że jego szef płaci mu zaledwie jed­ną czwartą tego, co zarabiał jego poprzednik. Wykonywał tę samą pracę, zarabiając na rok o 1500 dolarów mniej!