JESZCZE RAZ: JAK NAM SIĘ POWODZI?

JESZCZE RAZ: JAK NAM SIĘ POWODZI?

Istnieją trzy zestawy pytań, które stawiam firmom as­pirującym do integracji z klientem. Pierwsze pytanie do­tyczy osiągnięć klienta: czy naprawdę wiesz, jak na me wpłynąć? Jeśli tak, to czy opierasz się na regularnej pod­stawie, na konkretnych określeniach i czy dzielisz z klien­tem te same systemy wartości? I chyba najważniejsze, czy klient zgadza się z twoją interpretacją?

Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której klient nie kupuje oceny udziału dostawcy. Naturalną tendencją jest zawsze przesadne wyrażanie się o czyimś udziale. Fir­my bliskie klientowi unikają takich kłopotliwych dwuznaczności i niezgodności, tworząc dane dokładnie odzwierciedlające rzeczywistość, którą klient może je­dynie przyjąć. Dodatkowym zyskiem jest to, że te same dane służące mierzeniu wydatków i osiągnięć można za­stosować do nagradzania zespołów i jednostek w obrębie samej firmy.

Drugi zestaw pytań dotyczy systemu wynagradzania i motywacji. Czy system motywacyjny jest właściwie zaprojektowany, by dać najlepsze wyniki i utrzymać klientów? Czy zachęca do działania zespołowego i pracy z klientami? Czy śledząc interesy klienta wykracza po­za jedną transakcję? Czy przyciąga i utrzymuje właściwy rodzaj pracowników? Kluczowe nagrody — premie, pod­wyżki płac, promocje — muszą być odzwierciedleniem lepszych wyników osiąganych przez klientów.

Ostatni zestaw pytań dotyczy wykorzystania techni­ki: Czy zastosowany system promuje kulturę kształtowa­nia opinii, współpracy i uczenia się? Czy zapewnia właściwy poziom zasobów? Czy służy punktualności i jest łatwy w obsłudze, co pozwala systemom pomiarów, kon­troli i nagradzania na osiąganie najlepszych rezultatów?

Zadaj sobie te pytania, a będziesz wiedział gdzie by­łeś, gdzie się znajdujesz i jak daleko masz jeszcze do in­tegracji z klientem.