Jak Wallenstein kupił połowę Czech

Jak Wallenstein kupił połowę Czech

Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein (1583-1634) pomógł cesarzowi Ferdynandowi II stłumić powstanie cze­skich protestantów przeciwko katolickim Habsburgom, o której to rebelii, rozpoczętej defenestracją praską z roku

1618,”nikt nie sądził, że przerodzi się w trwający trzydzieści lat i obejmujący całą Europę konflikt. W roku 1622 chodzi­ło jeszcze tylko o to, by rozdzielić posiadłości rebeliantów między cesarza, dowódców and consortes: polityczny regent Czech, Karol, książę Liechtensteinu, skonfiskował dobra protestanckiej arystokracji wraz z terytoriami o rozmiarach dzisiejszej Bawarii. Wojskowy zwierzchnik Czech, Albrecht von Wallenstein czuwał nad tym, by rzeczywiście doszło do tego przejęcia. Cesarz sprzedał większą część nagromadzo­nych w ten sposób posiadłości lojalnym urzędnikom i woj­skowym. Aby ci mogli sobie pozwolić na ten zakup, w roku 1622 od ręki do połowy zmniejszono nominalną wartość krajowej waluty, guldena, czyli faktycznie obniżono jej war­tość do jednej dziesiątej.

Przeprowadzenie tej denominacji podlegało konsorcjum menniczemu pod kierownictwem holenderskiego bankiera Hansa de Witte, do którego oprócz habsburskich urzędni­ków należeli również Wallenstein i książę Liechtensteinu. Gdy rok później czeskie wioski zostały podzielone (a cesarz Ferdynand II spłacił pożyczki zaciągnięte na dobre pienią­dze pieniądzem słabym), guldeny znów wróciły do dawnego stanu. Wallenstein kupił w tym czasie w sumie 59 posiadło­ści ziemskich, z których większość po okresie pogorszenia waluty sprzedał z zyskiem. Dla siebie zachował „tylko” księ­stwo Frydlant, obejmujące w sumie łącznie z graniczącymi z nim ziemiami teren 9000 kilometrów kwadratowych.