Henry Ford dla branży szkoleń?

Henry Ford dla branży szkoleń?

Przeważający dzisiaj w tej branży osamotnieni bojownicy reprezentują w większości pogląd, że tajemnicą ich sukce­su jest wysokie zindywidualizowanie w obsłudze klientów w trakcie pielęgnowanego przez lata osobistego kontaktu. Koncentrują się zgodnie z tym na małej grupce docelowej z samego wierzchołka managementu. Ale pytania, które nurtują ludzi z najwyższych stołków, poruszają najczęściej i pozostałych pracowników: Czego chcę? Co potrafię? Gdzie się teraz znajduję? Dokąd zmierzam? I jak tam dotrę? Natomiast żaden z dotychczasowych oferentów nie podej­muje poważnej próby, by podbić ten rynek. Podobnie jak przed stu laty konstruktorzy automobilów, trenerzy pchają się do garstki bogatych klientów.

Branża ta potrzebuje nie tyle Ruperta Murdocha, ile raczej Henry’ego Forda. Z tą tylko różnicą, że nie chodzi tu o obniżającą koszty produkcję masową całkowicie stan­dardowych wyrobów, lecz o zaoferowanie indywidualnych produktów według standardowej metody. W doradztwie gospodarczym takie metody zwą się analizą wartości kosz­tów ogólnych albo metodami portfelowymi. Tam, gdzie pojawiają się takie standardy, nieuchronnie powstają rów­nież koncerny, takie jak McKinsey czy Boston Consulting Group.

W dziedzinie doradztwa personalnego takim procesem mogłaby być analiza informacji zwrotnej. Już w XVI wieku zarówno Jan Kalwin, jak i Ignacy Loyola z powodzeniem stosowali ją przy pouczaniu swoich kapłanów. Dla filozofa zarządzania Petera F. Druckera metoda ta jest wciąż najlep­szą drogą do znalezienia swoich mocnych stron. Opisuje ją następująco: „Gdy człowiek podejmuje kluczową decyzję, gdy podejmuje ważne działanie, konieczne jest, by spisywał własne przypuszczenia, co się wydarzy. Dziewięć do dwu­nastu miesięcy później sprawdza się, co faktycznie zostało osiągnięte w odniesieniu do oczekiwań. Ta prosta metoda pozwala w ciągu bardzo krótkiego czasu, dwóch do trzech lat odkryć, gdzie tkwią własne atuty i człowiek zyskuje świadomość, co przeszkadza, by móc z nich wydobyć mak­simum”.

Być może metoda jest łatwa i można ją stosować bez tre­nera. Proste jest również jedzenie mniejszych ilości i rzuce­nie palenia. A mimo to produkty i usługi, które mają nam pomóc w tych prostych osiągnięciach, osiągają miliardowe obroty. Ten, komu uda się sprzedać praktyczną i standardo­wą formę analizy informacji zwrotnej jako usługę doradczą, podbije skrywający miliardy rynek światowy.