DOPASOWANIE: DOSTARCZENIE ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ

DOPASOWANIE: DOSTARCZENIE ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ
  • Jesteś młodym japońskim biznesmenem, który chce zbudować nowy dom. Masz dwoje dzieci i teścia, któ­ry mieszka z wami przez trzy miesiące w roku i tęskni za jacuzzi w prawdziwej łaźni.Żaden z gotowych domów nie odpowiada twoim wymaganiom, a wynajęcie archi­tekta wykracza poza możliwości twojego budżetu. I co dalej?

Najlepszym wyjściem jest zwrócenie się do Sumitomo Forestry. Ten genialny japoński budowniczy wpro­wadził zalety „klientyzacji” do masowej produkcji domów. Siadasz wraz z pracownikiem Sumitomo przed terminalem firmowego systemu CAD-CAM i tworzysz na ekranie dom swoich marzeń. Wybierasz spośród tysię­cy możliwości ukrytych w komputerowym banku da­nych. Gdy skończysz, system drukuje kompletną listę potrzebnych materiałów i całość kosztów. W tym samym czasie komputer sporządza formularz zamówienia i wy­syła twój projekt do realizacji. W niedługim czasie masz dom swoich marzeń za cenę 20 — 30% niższą niż gdy­byś zwrócił się do tradycyjnej firmy. A na dodatek mo­żesz wprowadzić się do niego w o połowę krótszym czasie.

  • Jesteś znanym producentem odzieży, dostawcą najpo­pularniejszego na świecie kroju spodni. Zamierzasz wprowadzić nowy fason, który przyciągnie uwagę klientów. Jeśli coś takiego już się gdzieś pokazało — nie jes­teś tym zainteresowany.

Stojąc przed takim właśnie problemem, Levi Strauss zwrócił się do High Point Chemical, producenta tkanin z Północnej Karoliny. Specjaliści z High Point zamiast zaproponować wybór spośród gotowych opcji, usiedli wraz z projektantami, menadżerami i sprzedawcami Levi’ego, aby wypracować nowy fason. Udało się to dzięki nowemu enzymowi, który przyczynił się do powstania idealnej tkaniny. Wynik? Stonewashed — styl, który zdo­minował amerykańską branżę odzieżową na prawie dzie­sięć lat.

  • Jesteś dyrektorem administracyjnym przepełnione­go miejskiego szpitala. Gaza, skalpele, igły, gumowe rękawiczki i tysiące innych rzeczy, które są równie nie­zbędne dla ratowania życia tak pacjentów, jak i leka­rzy. Ale dostawcy są niesłowni. Koszty rosną. Wydajność spada. Cierpi na tym jakość opieki me­dycznej. Powiązania między personelem medycznym, działem zaopatrzenia i dostawcami są coraz bardziej napięte.

 

Podobnie jak Massechusetts General HoSpital (MGH) w Bostonie, twój szpital mógłby się zwrócić o pomoc do Baxter International. Kilka lat temu MGH poprosił Bar­ter International o pomoc w rozwiązaniu nawarstwia­jących się problemów z zaopatrzeniem. Baxter nie skoncentrował się na lepszym systemie zaopatrzenia ani szybszej realizacji zamówień. Za to przejął odpowiedzial­ność za cały proces zaopatrzenia szpitala. Obecnie w szpi­talu panują idealne połączenia komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi oddziałami, zakupy u wielu dostawców i z różnych źródeł oraz pewność, że to co potrzebne bę­dzie osiągalne na czas. Działalność Baxtera zwiększyła wydajność MGH i zredukowała zakupy o prawie 80%. Dzięki programowi oszczędnościowemu RSO, szpital za­oszczędził prawie 20% kosztów.