Czterdzieści razy bogatszy od Billa Gatesa?

Czterdzieści razy bogatszy od Billa Gatesa?

Ale ile to jest 3 miliardy sestercji? W tamtym czasie była to piętnastokrotność tego, co posiadał legendarnie bogaty Krassus. A jak mają się te 3 miliardy do majątku Billa Gate­sa (kilkadziesiąt miliardów euro), Thomasa Haffy (kilkaset milionów euro) albo wszystkich Niemców (kilka bilionów euro)? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od tego, jak liczymy.

W srebrze: sestercja w czasach Cezara to niespełna gram srebra, 3 miliardy stanowiły zatem równowartość 3 milio­nów kilogramów srebra. Kilogram srebra wysokiej próby kosztował na początku 2004 roku ok. 160 euro. Majątek Cezara wynosił zatem pół miliarda euro.

W złocie: za Cezara 3000 do 4000 sestercji odpowiadały rzymskiemu funtowi (= 327 gramów złota), jeśli więc dla uproszczenia założymy, że jeden gram złota równał się 10 sestercjom, to wychodzi nam 300 000 kilogramów. Pomno­żone przez rynkową wartość złota z początku 2004 roku daje ok. 3 miliardów euro.

W parytecie siły nabywczej: zapomoga Cezara dla naj­uboższych w gotówce i naturaliach stanowiła roczne utrzy­manie średniej wielkości rodziny. 2000 sestercji było zatem sumą zapewniającą minimum egzystencji. W bogatym kra­ju, takim jak Niemcy, jest to 20 000 euro. Majątek Cezara można przeliczyć na 1,5 miliona równowartości minimum egzystencji, czyli posiadałby siłę nabywczą równą 30 miliar­dom euro.

W relacji do dochodów światowych: za Cezara na świe­cie żyło ok. 270 milionów ludzi. Jeśli założymy, że przecięt­ne roczne dochody na jedną osobę wynosiły 200 sestercji, to wychodzi nam 54 miliardy sestercji; majątek Cezara* wyno­sił 5,6 procent tej sumy. Obecnie produkt globalny wynosi ok. 30 bilionów euro. 5,6 procent z tej sumy to 1,68 biliona lub 1680 miliardów euro.

Zależnie od użytego probierza, bogactwo Cezara było równe majątkowi zwykłego multimilionera kalibru Tho­masa Haffy lub wynosiło czterdziestokrotność fortuny Billa Gatesa.