CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ?

W kulturze integracji z klientem uczenie się należy do najważniejszych zagadnień: uczenie się o klientach i ich potrzebach, o potencjalnych rozwiązaniach oraz o dzia­łaniach poprawiających rezultaty.

Airborne organizuje dla swojego klienta Nike semina­ria w swojej siedzibie w Seattle. Pracownicy Nike spędza­ją dwa dni, otrzymując „szybką dawkę nowoczesności i wielkości… w świecie przewozów powietrznych”. Chociaż wieczory można poświęcić na tak zwane zajęcia integru­jące, w ciągu dnia Airborne edukuje klienta z własnej inicjatywy i na własny koszt. I każdy na tym korzysta.

Do Nypro wymagania klienta napływają szybko i bu­rzliwie. Klienci poszukują „znacznie większej opera­tywności: obróbki w jednym miejscu, zakupów w jednym sklepie i szybszego rozwoju technologicznego” — mówi Daniel Meek, wiceprzewodniczący.

— Celem Nypro jest wielowymiarowa współpraca z klientem. Terenowi sprzedawcy zajmują się zaopatrze­niem lokalnych klientów. Nasi specjaliści od rozwoju ryn­ku pracują z ich specjalistami i tak dalej, aż do samej góry. — mówi Randall S. Barko, zastępca przewodniczą­cego ds. marketingu i sprzedaży.