Za 75 000 dolarów Microsoft otrzymuje wszelkie prawa do DOS-a

Za 75 000 dolarów Microsoft otrzymuje wszelkie prawa do DOS-a

Ściśle mówiąc: na dwa sposoby. Sztuczka numer jeden polegała na tym, by nie sprzedać potężnemu klientowi pro­duktu, lecz tylko licencję na niego. O dalszym wykorzy­staniu systemu operacyjnego miałby decydować nie IBM, lecz Microsoft. Sztuczka udała się również i dlatego, że

PODTRZYMUJ KONTAKTY Z LUDŹMI

PODTRZYMUJ KONTAKTY Z LUDŹMI

Jeśli chodzi o relacje między firmami, wielu menadże­rów myśli tradycyjnymi kategoriami. Dlatego utrzymu­ją dystans wobec dostawców, przeciwstawiając jednego sprzedawcę drugiemu w oczekiwaniu na chwilowe ko­rzyści. Nie pozwalają sobie na odkrycie, czym może być dla nich współpraca z dostawcą. Jednakże integracja

SELEKCJONUJ KLIENTÓW: POZBĄDŹ SIĘ MIERNYCH

SELEKCJONUJ KLIENTÓW: POZBĄDŹ SIĘ MIERNYCH

Mógłbyś zapytać, czy można pozwolić sobie na inten­sywne inwestowanie w klientów najlepszych dopiero w przyszłości, skoro na bieżąco wydaje się pieniądze na raczej mało satysfakcjonujących klientów? To dobre pytanie. Ostatnie dziesięciolecie było świad­kiem olbrzymiego rozwoju w świecie korporacji: „ra­cjonalizacji dostawców”.

POPUŚĆ WODZE WYOBRAŹNI

POPUŚĆ WODZE WYOBRAŹNI

Pewien członek zarządu powiedział mi kiedyś tak: — Jeśli klient mówi mi, że mam go traktować jak kró­la, to już wiem, że powinienem pilnować swojego port­fela. Może kosztować mnie majątek. Dobrze to ujął. Spełnianie każdego życzenia klien­ta lub bezkrytyczne pójście

Przewozić beczkami złoto przez środek kraju wroga

Przewozić beczkami złoto przez środek kraju wroga

Dzięki ogromnemu sukcesowi Rothschildowie mogli również przeprowadzać delikatne transakcje finansowe dla korony angielskiej. O jednej z nich opowiedział na sta­re lata sam Nathan – transferze złota dla angielskich od­działów w Portugalii: „Wschodnioindyjska Kompania Han­dlowa chciała sprzedać złoto o wartości 800

Najbogatsza kaczka wszech czasów

Najbogatsza kaczka wszech czasów

„Ach, drogi przyjacielu! Nawet nie przeczuwasz, co czło­wiek wycierpi jako krezus! Jestem najbogatszym człowie­kiem świata! Moje skarbce pękają w szwach! Jednym sło­wem, powinienem umierać ze szczęścia! Ale całe to moje bogactwo zupełnie mnie już nie cieszy!”. Tak Wujek Sknerus żalił

Bez Rothschildów nie ma pożyczki państwowej

Bez Rothschildów nie ma pożyczki państwowej

Cały październik bracia Kalman i Salomon spędzili w Ak­wizgranie. Żaden z uczestników konferencji się nimi nie za­interesował – bo i po co? Jednak potem przyszedł 5 listopada 1818 roku. Tego dnia kursy pożyczki Ouvrard-Baring z roku minionego zaczęły spadać po

HIERARCHIA POTRZEB KLIENTA

HIERARCHIA POTRZEB KLIENTA

Gdy zbadasz cały cykl doświadczeń klienta, dowiesz się, co ceni on w nabywanym towarze, w kontekście ca­łego procesu zakupu. Następnym ważnym krokiem jest zrozumienie, dlaczego klient chce dokonać właśnie takie­go zakupu. Uruchom swoją wyobraźnię i pomyśl nie „co?” tylko „dlaczego?”.

Boom paliwowy zaczął się „jak wielka wycieczka na wieś”

Boom paliwowy zaczął się „jak wielka wycieczka na wieś"

Carnegie nie informuje nas, czy taki zysk z kapitału wy­pracowywano co roku, czy tylko jednorazowo w jednym roku. Spokojnie możemy założyć to ostatnie, w przeciwnym razie kilka lat później nie zacząłby szukać szczęścia w bran­ży stalowej, lecz trzymałby się raczej

WYBIERZ PARTNERÓW

WYBIERZ PARTNERÓW

Sprzedawcy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem często mówią, że menadżer firmy nie rozpoznałby klien­ta, nawet gdyby wpadł na niego. I najczęściej jest to praw­da: większość menadżerów jest tak zajęta rutynowymi zajęciami biurowymi, że nigdy nie dowiadują się, kto ku­puje ich produkt, dlaczego